De 把 constructie

Als de 把 constructie gebruikt wordt focust de zin zich op het resultaat of de invloed van een actie. Het is een veelgebruikte constructie in het Mandarijn maar in het Nederlands hebben we hier geen tegenhanger voor, waardoor het in begin vaak wat vreemd overkomt.

 

Wat is een constructie?

De basis zin volgorde in het Mandarijn is als volgt:

Subject + Werkwoord + Object

De 把 constructie past deze volgorde aan wat de volgende structuur oplevert:

Subject + 把 + Object + Werkwoord

Let op! Het object wordt dus naar voren gehaald en把 wordt hiervoor geplaatst!

 

Maar waarom zou je nu deze moeilijkere constructie gebruiken als de basis structuur eigenlijk altijd werkt? Door de 把 constructie te gebruiken worden vaak slechts subtiele verschillen gemaakt. Echter soms is de basis structuur simpel weg niet goed genoeg en is de把 constructie noodzakelijk. Let bijvoorbeeld op de volgende zin:  

你把書放在桌子上

Nǐ  shū fàng zài zhuōzi shàng.

Put the book on the table

 

Als je deze zin zonder de 把 zou willen schrijven krijg je iets als dit:

你放數在桌子上

            Nǐ fàng shū zài zhuōzi shàng.

Het probleem hiervan alleen is dat deze zin grammaticaal niet klopt. Je kan namelijk niet een Object achter het Werkwoord doen en dan achter het Object een bepaling van het Werkwoord plaatsen. Hieronder volgen een paar voorbeelden hoe je wel 把 en 放 in dezelfde zin kan gebruiken:

她把手機放在包裏了

            Tā  shǒujī fàng zài bāo lǐ le.

She put the phone in the bag.

請把錢放在桌子上

            Qǐng  qián fàng zài zhuōzi shàng.

              Please put the money on the table.

你是不是把衣服放在辦公室了

            Nǐ shì bu shì  yīfu fàng zài bàngōngshì le?

              Did you put your clothes in the office or not?

Misschien vind je dit ook interessant