‘Directional complements’ en 把

‘Directional complements’ werken ook erg goed in 把 constructies, die worden gebruikt om aan te geven wat er met een object is gebeurd. Het is daarom niet vreemd om ‘directional complements’ en把 in dezelfde zin tegen te komen. De structuur hiervoor is:

Subject + 把 + Object + Werkwoord + ‘Directional Complement’

De vorige 4 voorbeeldzinnen kunnen ook met een 把 constructie  geschreven worden. In dat geval zien de zinnen er zo uit:

我把一些水果帶來了

Wǒ  yīxiē shuǐguǒ dài lái le.

I brought along some fruit.

我把一本書從書架上拿下來了

Wǒ  yī běn shū cóng shūjià shàng ná xiàlái le.

I picked up one book from the bookshelf and put it down.

他把一朵花給我送去了

Tā  yī duǒ huā gěi wǒ sòng  le.

He gave away a flower.

把你的手槍放下來!

 nǐ de shǒuqiāng fàng xiàlái!

Put down your gun!

 

De ontkennende vorm

‘Directional compliments’ kunnen net als andere bepalingen ook ontkent worden. Dit wordt gedaan door de karakters 不 of 沒有. De structuur die daarbij hoort is als volgt:

Subject + 不 of 沒有 + Werkwoord + ‘Directional Complement’

Hier volgen een paar voorbeelden:

我不會回去

Wǒ bù huì huíqù

I cannot go back.

文件還沒有送過來

Wénjiàn hái méiyǒu sòng guòlái.

The document still has not arrived.

他的車還沒有開回來

Tā de jū hái méiyǒu kāi huílái.

His car hasn’t been driven back yet.             

Misschien vind je dit ook interessant