‘Directional complements’ en objecten.

‘Directional complements’ worden niet alleen gebruikt om de beweging van mensen te omschrijven ook bewegende objecten kunnen hiermee omschreven worden. Ook bij bewegende objecten moet blijven kijken naar de beweging vanuit de spreker of anders de context van het gesprek.

Subject + Werkwoord + ‘Direction Complement’ + Object

Dit is de basisstructuur voor een zin met zowel een ’direction complement’ en een object. Werkwoorden die vaak voorkomen in deze constructie zijn 拿, 送 en帶. Hieronder volgen een paar voorbeelden: 

我帶來了一些水果.

Wǒ dài lái le yīxiē shuǐguǒ.

I brought some fruit.

我從書架上拿下來一本書.

Wǒ cóng shūjià shàng ná xiàlái yī běn shū.

I took a book down from the bookshelf.

他給我送來了一朵花.

Tā gěi wǒ sòng lái le yī duǒ huā.

He gave me some flowers.

放下你的槍!

Fàngxià nǐ de qiāng!

Put down your gun!

Misschien vind je dit ook interessant