‘Potential Complements’

‘Potential Complements’ zijn bepalingen die de mogelijkheid van een verwacht resultaat weergeven in het Mandarijn. Ze komen het meest voor in de ontkennende vorm maar kunnen ook in positieve statements voorkomen, al zijn ze dan vaak antwoorden op vragen.

Bij Positieve ‘Potential Complements’ wordt het karakter 得 tussen het werkwoord en de bepaling geplaatst. Bij negatieve ‘Potential Complements’ wordt 不 tussen het werkwoord en de bepaling geplaatst. De structuur hiervoor is dan dus:

V + 得/不 + Bepaling

Als je 得 of 不 tussen een werkwoord en een ‘resultative’ of ‘directional complement’ plaatst dan worden ze veranderd in ‘potential compliments’  

Resultative, Directional en Potential Complements

Resultative Complement

Directional Complement

Pos. Potential Complement

Neg. Potential Complement

做 完

 

做  完

做  完

听 懂

 

听  懂

听  懂

 

起 来

起  来

起  来

 

爬上来

爬  上来

爬  上来

 

Objecten met ‘potential complements’

Objecten kunnen achter de bepaling en aan het begin van de zin voorkomen in zinnen met ‘potential complements’. Hieronder staan de twee structuren die hierbij horen:

Aan het begin van de zin

Object

Subject

Bepaling

這個漢堡

吃得完

那個美女

看不見

Achter de bepaling

Subject

Bepaling

Object

吃得完

這個漢堡

看不見

那個美女

 

 

‘Potential Complements’ of hulpwerkwoord?

In de meeste gevallen zal een zin met een ‘Potential Complement’ een zelfde soort betekenis hebben als een zin met de hulpwerkwoorden 能 of 可以. Bijvoorbeeld, 他爬得上來 heeft dezelfde betekenis als 他能爬上來 en 他可以爬上來.

Misschien vind je dit ook interessant