Aholi So (Penningmeester)

早晨! Mijn naam is Aholi So, 蘇家成.Voor diegene die goed hebben opgelet, het is dus niet  Sū, maar op zijn Cantonees So. Dit bestuursjaar zal ik als tweedejaars Chinastudies en afgestudeerde Accountancy student de rol als penningmeester van de SVS vervullen. Ik ben verantwoordelijk voor de financiële positie en huishouding van de SVS. Daarnaast zal ik mij op de achtergrond bezig houden met structureren van gegevens en verbeteren van processen. Als een niet-feestganger probeer ik ook voor mijn gelijken leuke activiteiten te bieden. Naast dit alles kijk ik graag naar anime, doe aan bodyweight workout en game ik Smite. Als Cantonees probeer ik ook het Mandarijn te begrijpen op zijn Cantonees. Daaruit krijg je toch leuke kromme zinnen van! Voel je welkom om mij aan te tikken voor een leuk gesprek!