Alumnicommissie

|| Voorwoord Alumnicommissie ||

Hallo allemaal! Dit jaar is er weer een nieuwe, frisse Alumnicommissie aangesteld en we hebben een aantal leuke ideeën bedacht om er een goed jaar van te maken! We hopen een actief jaar neer te zetten en jullie allemaal genoeg kansen te geven om je medestudenten van vroeger weer een keer op te zoeken: van workshops tot lezingen, een flinke aantal activiteiten zal de revue passeren!

We hopen jullie allemaal zo veel mogelijk te zien en we zijn van plan om er een leuk jaar van te maken!

|| SVS Alumni – Wie zijn wij? ||

Koen van der Lijn
Hoi! Ik ben Koen en ik ben dit jaar de voorzitter van de Alumnicommissie. Ik ben derdejaarsstudent Chinastudies en ben zelf hard op weg om binnenkort ook alumnus te worden. Na vorig jaar een bestuursjaar te hebben vervuld bij de SVS wilde ik dit jaar op een andere manier actief zijn bij de vereniging en daarom ben ik bij de Alumnicommissie gegaan! Ik hoop een actief en leuk jaar neer te kunnen zetten met de commissie met een aantal leuke evenementen. Ik hoop jullie daarom ook allemaal te zien bij onze activiteiten!

XiaoJun Zhang
Hi, mijn naam is XiaoJun Zhang. Vorig jaar heb ik de taak van voorzitter van de studievereniging Sinologie vervuld en samen met mijn geweldige bestuursleden er een mooi lustrumjaar van gemaakt. Dit jaar zal ik als intern van de Alumnicommissie te werk gaan en onder andere de nieuwsbrief uitsturen, contact onderhouden met de alumni en de activiteiten plannen. Ik vind het belangrijk dat de Alumnicommissie iets voor de alumni kan betekenen en hopelijk zullen wij dit jaar activiteiten organiseren die goed in de smaak vallen. Dit jaar proberen wij vast te houden aan nostalgische elementen, maar we willen daarbij ook nieuwe elementen toevoegen in de vorm van updates en informatie over de huidige gang van zaken. Wij hopen zowel jonge alumni als oudere alumni te mogen samenbrengen op een gemeenschappelijk interessevlak en willen iedereen van harte welkom heten. Samen maken wij er iets moois van!

Lennart Jacobs
Mijn naam is Lennart Jacobs, 24 jaar en BA-historicus. Mijn studie geschiedenis heb ik gedaan aan de Universiteit van Amsterdam, waarbij ik me vooral heb beziggehouden met Marxistische historische en filosofische theorie. Ter verbreding van mijn studie heb ik de minor van Sinologie voltooid aan de Universiteit van Leiden en ben ik zeer actief geworden in de SVS. Dit jaar werk ik voor een periode bij vakbond FNV en volgend jaar ga ik beginnen aan een Master East Asian politics and economy. Voor studenten die al tegen het einde van hun studie zijn, en moeten nadenken over hun toekomstige baan, vind ik het zeer belangrijk dat zij en alumni hun ervaringen uitwisselen over het werk wat je na een studie Sinologie kan doen. Binnen de Alumnicommissie zal ik de taak vervullen als secretaris en naast het notuleren tijdens de vergaderingen, zal ik de verschillende vormen van sociale media onderhouden.

Aholi So
大家好, mijn naam is Aholi So 蘇家成, derdejaars Chinastudies student, en ik zal dit jaar de financiën overzien van de alumnicommissie. Het jaar hiervoor was ik de penningmeester van de vereniging, dus ik ben hier wel wat bekend mee. Dit jaar wil ik samen met mijn fantastische alumnicommissieleden veel goeds organiseren, samen met en voor de alumni! Graag wil ik meer samenwerken met de alumni om iets leuks neer te zetten voor elkaar en om elkaar weer te herenigen. Dus als er suggesties zijn, neem dan contact met ons op! Tot snel bij onze eerste activiteit!