Alumnicommissie

|| Voorwoord Alumnicommissie ||

Hallo allemaal! Dit jaar is er weer een nieuwe, frisse Alumnicommissie aangesteld! Ondanks dat het rare tijden zijn, hebben wij een aantal leuke ideeën bedacht om er een goed jaar van te maken. Van een online Mandarijnopfriscursus tot het grote alumniproject, meer informatie volgt. We hopen jullie allemaal zo veel mogelijk te zien en we zijn van plan om er een leuk jaar van te maken! 

 

|| Wie zijn wij? ||

Michelle
Hallo allemaal! Ik ben Michelle Tiu, derdejaarsstudent en tevens voorzitter van de Alumnicommissie. Vorig jaar vervulde ik de taak van Commissaris Extern van de studievereniging Sinologie en samen met mijn geweldige bestuursleden was het een ontzettend mooi bestuursjaar. Ik hoop er voor te kunnen zorgen dat alumni in deze rare tijden dit jaar toch nog betrokken kunnen blijven bij de vereniging. Ondanks dat we waarschijnlijk geen fysieke activiteiten kunnen organiseren, kan er gelukkig een hoop online. Wij hebben wat activiteiten bedacht die vooral te maken hebben met nostalgie en hopen dat dit tijdens deze zware tijden toch nog een lichtpuntje vormt. Tot gauw! 

 

Niek
Hey allemaal, ik ben Niek. Vorig jaar was ik bestuur bij de SVS en maakte ik de KMK. Nu ben ik secretaris van de Alumnicommissie. Ik ben derdejaars en probeer dit jaar mijn bachelor af te ronden. Als corona voorbij is, wil ik zo snel mogelijk naar het buitenland. Omdat alumni-activiteiten vorig jaar niet door konden gaan, ben ik erg gedreven dit jaar wel iets leuks te organiseren.

 

 

Lennart
Hallo beste leden en alumni, mijn naam is Lennart en ik mag dit jaar weer onderdeel zijn van de SVS Alumnicommissie. Twee jaar geleden was ik ook al deel van deze prachtige commissie en ik deed dat met veel plezier. De afgelopen vier jaar heb ik aardig wat posities binnen de SVS vervuld. Zo ben ik oud-voorzitter, ben ik reiscommissaris geweest en heb ik in meerdere commissies als lid bijgedragen aan het doen en denken van de SVS. Dit studiejaar zit ik in mijn laatste fase van de Master Asian Studies: Politics and Economics.

 

Esmée
Hallo alle alumni! Mijn naam is Esmée Vermeulen, 21 jaar, en ik ben dit jaar  lid van de Alumnicommissie. Afgelopen twee jaar ben ik erg actief geweest binnen de SVS, waarbij ik afgelopen jaar als Commissaris Activiteiten in het bestuur zat. Dit jaar wilde ik toch nog steeds iets betekenen voor de SVS en daarom ben ik lid geworden van de alumnicommissie. Om verder nog iets over mezelf te vertellen, ik zit in mijn derde jaar van de bachelor met de hoop nog naar Taiwan te kunnen. En ik hou erg van katten, thee en puzzelen. Ik hoop dat we ondanks de omstandigheden er toch iets moois van kunnen maken.

 

Abel
Hallo! Ik ben Abel, derdejaars bachelorstudent Chinastudies en masterstudent Europees mededingingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn vrije tijd vul ik graag in met het lezen van literatuur, voetbal en het verder oefenen van het Mandarijn. Afgelopen jaar heb ik deel mogen uitmaken van het bestuur van de SVS. Dat beviel dusdanig goed dat ik graag wil blijven bijdragen aan de vereniging. Het is een groot genoegen om dit jaar de schone taak te hebben om met mijn vrienden van de Alumnicommissie evenementen te mogen organiseren voor de leden die zich inmiddels minder vaak op de faculteit vertonen. Ik kijk ernaar uit om u allen dit jaar (hopelijk in persoon) te kunnen ontmoeten!

 

Zoé
Hallo! Ik ben Zoé en een derdejaars Chinastudiesstudent. Vorig jaar heb ik een jaar bestuur gedaan waar ik de functie van secretaris had, daarom vind ik het erg leuk om dit jaar deel uit te maken van de Alumnicommissie. Vanwege COVID-19 is het voor iedereen een zware tijd, dus ik wens jullie allemaal veel sterkte en laten we elkaar snel weer zien bij een activiteit!