Hollanddag

Zoals ieder jaar heeft de SVS haar eigen fantastische Hollanddag. Gul gevuld met Hollandse hapjes, verwonderende verhalen en lieve leraren zoals het hoort. Wij verwelkomen hier de wederkerende studenten en de nieuwe docenten met een zo Hollands mogelijk onthaal. Ben je benieuwd naar hun inspirerende verhalen en gedetailleerde beschrijvingen van Chinese toiletten? Of gewoon zin in wat Oudhollandse hapjes? Kom dan dinsdag 27 september naar de enige echte Hollanddag! Je bent vanaf 19:00 welkom bij studentenvereniging Quintus (Boommarkt 5A, 2311 EA Leiden) waar wij je met open armen zullen ontvangen. Hopelijk tot dan!

Continue Reading

Woensdag 21 september: Eerste ALV 2016-2017

De eerste ALV zal plaatsvinden op woensdag 21 september om 17:00 in Café de Keyzer, Kaiserstraat 2-4 te Leiden. Hier zal de officiële bestuurswisseling plaatsvinden. Daarbij zal de begroting ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd, wordt het programma voor het komende semester gepresenteerd en zullen de commissies worden voorgesteld. Aansluitend een borrel waarbij het eerste drankje gratis is.

Continue Reading